Indiegangers.nl

De reünie- en nazorgcommissie 2-6RI, T-Brigade houdt op 27 mei 2017 in de Lunetten-van Brederodekazerne in Vught weer een grote reünie.

Nu  voor alle sobats gediend hebben op Java. Alle onderdelen zijn welkom.

Het doel is om de sobats samen te brengen  en ervaringen, herinneringen en belevenissen uit te laten wisselen. Dit is een prachtige gelegenheid om toch nog met sobats, die elkaar 'in den vreemde' zijn tegengekomen, van gedachten te wisselen.

 

 

Bij aanvang zal tijdens een plechtige herdenking aandacht worden geschonken aan de gesneuvelden en overledenen.

Voor eten en drinken zal het personeel van de kazerne u ten dienst staan.

 

Daarnaast zal tijdens deze reünie voor amusement worden gezorgd.

Dit initiatief wordt ondersteund door de directeur veteraneninstituut

Voor info en/of aanmelding:

Voorzitter/secretaris

Marianne Pragt-Lankhuizen

Schakelpad 12

3192 JH Hoogvliet

tel.010-4382758 of 06-25278220

E-mail: marianne.lankhuizen@gmail.com

website: www.sepatoeroesak.nl

Met vriendelijke groet,

Marianne Pragt.