Indiegangers.nl

In 2003 werd de Stichting Het Veteraneninstituut (SVi) opgericht. Hierin samengevoegd de publieke diensten en instellingen van het ministerie van Defensie vastgestelde veteranenbeleid. In combinatie met De Basis vormt de SVi het Veteraneninstituut.