Indiegangers.nl

vomiVomi online

VOMI-Nederland is een vereniging van organisaties, waarvan de leden veteranen, verzetsmensen, (oud)-militairen, verwanten en sympathisanten kunnen vertegenwoordigen,