Indiegangers.nl

Een zeldzaam relaas van een soldaat uit het zesde regiment.
In dit dagboek gaat u 3 jaar lang dagelijks mee met deze 4-6 R.I. soldaat, die zonder opsmuk of censuur het beeld weergeeft ten tijde van de politionele acties in Nederlands-Indië.

In 335 pagina’s met 300 foto’s wordt u meegenomen op patrouilles, uitstapjes, het verlies van kameraden, verhuizingen, verdriet en vreugde.

Voor €25,- incl. verzending kunt u het boek bestellen via 
email: info@4-6ri.nl
graag met vermelding van verzendadres en het aantal exemplaren dat u wenst.
In eigen beheer in beperkte oplage uitgebracht met harde kaft, overzichtskaart en vreemde woordenlijst.

 adv_1_kl.jpg .    adv_3_kl.jpg

adv_2_kl.jpg